Zmiany w funkcjonowaniu punktu wymazowego Drive Thru

W związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i zgodą wyrażoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia informujemy, iż wydłuża się czas pracy punktu Drive Thru.

Od dnia 13 października br. będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00

Punkt Drive Thru służy do pobierania materiału biologicznego (pobranie wymazu) do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Do pobrań wymazów niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ