Zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie naszych pacjentów od dnia 4 listopada 2021 r. wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.

Powyższe ograniczenie będzie obowiązywać do odwołania.

W wyjątkowych sytuacjach (np. stany terminalne, długotrwałe pobyty, złe rokowanie, wizyty pożegnalne, a także takie, gdy nieobecność opiekuna/osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia chorego, a nawet pogarszać jego stan zdrowia) Kierownicy Oddziałów Szpitalnych mogą w trybie indywidualnym, po telefonicznym ustaleniu, podjąć decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta.

Po uzyskaniu takiej zgody odwiedziny mogą się odbywać z bezwzględnym zachowaniem podstawowych zaleceń reżimu sanitarnego i rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Obowiązkowe jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne z lekarzem prowadzącym lub Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym terminu wizyty, czasu jej trwania oraz ilości osób odwiedzających.

 

PODSTAWOWE ZASADY REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS ODWIEDZIN W SZPITALU W CZASIE PANDEMII

W związku z trwającym stanem epidemii odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej wymagają zachowania zasad reżimu sanitarnego.

Jeśli odwiedzasz chorego w szpitalu podczas pandemii to zawsze przestrzegaj poniższych zasad:

  • pamiętaj, że pacjenta może odwiedzać jednocześnie 1 osoba,
  • osoba odwiedzająca nie może mieć jakichkolwiek objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
  • niezwłocznie po wejściu do placówki dokładnie umyj ręce woda z mydłem lub je zdezynfekuj preparatem na bazie alkoholu,
  • bezwzględnie noś prawidłowo założoną maseczkę zakrywającą usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala,
  • podczas wizyty unikaj dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu,
  • unikaj sytuacji, w wyniku których w jednym pomieszczeniu zgromadzi się kilka osób odwiedzających,
  • po wejściu na oddział ponownie zdezynfekuj ręce i nałóż jednorazowy fartuch fizelinowy,
  • po zakończonej wizycie wyrzuć fartuch przed wyjściem z oddziału do wyznaczonego pojemnika na odpady i ponownie zdezynfekuj ręce,
  • podczas wizyty unikaj bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, przytulania, pocałunków, uścisków itp.

 

DBAJ O SIEBIE I INNYCH!

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ