12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i 8 maja - Dzień Położnej Polskiej

Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki obchodzony w dzień urodzin najsłynniejszej przedstawicielki zawodu, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. Natomiast kilka dni temu 8 maja obchodziliśmy Dzień Położnej Polskiej. To doskonała okazja, aby przypomnieć o ważnej roli, jaką pełnią pielęgniarki i położne. Ciągła pomoc chorym, kompleksowa opieka nad pacjentami i profesjonalne wsparcie lekarzy to tylko niektóre z zadań Pielęgniarek i Położnych. Poza ogromną wiedzą medyczną zawód ten wymaga szczególnych predyspozycji osobowych.

W Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej zatrudnionych jest łącznie 231 pielęgniarek i 36 położnych:

  • 196  pielęgniarek - w oddziałach szpitalnych, na Bloku Operacyjnym i Izbie Przyjęć; 
  • 18  pielęgniarek - w Powiatowej Przychodni Zdrowia  i Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej; 
  • 17 pielęgniarek - w poradniach i pracowniach specjalistycznych;
  • 30 położnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz w Oddziale Neonatologicznym; 
  • 3 położne w Powiatowej Przychodni Zdrowia;
  • 2 położne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej i Małkini Górnej;
  • 1 położna w Poradni Laktacyjnej.

W gronie 231 pielęgniarek mamy 4 Panów pielęgniarzy,  z których 2 pracuje w Bloku Operacyjnym.

W tym uroczystym i miłym dniu Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek, Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce Pan Janusz Grzegorczyk wraz z Dyrektorem Szpitala osobiście złożyli życzenia obecnym Pielęgniarkom i Położnym i podziękowali za ich ciężką pracę, zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym, za ich ciepło, empatię i otwartość serca. To pielęgniarki są najbliżej chorego w najtrudniejszych chwilach. Były wręczane piękne kwiaty, życzenia i podziękowania z serca płynące.

Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek podziękowania skierował także do przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Pana Janusza Grzegorczyka oraz Pani Renaty Murach za pomoc i wsparcie okazywane w różnych sytuacjach oraz podziękował Panu Dyrektorowi Arturowi Wnuk oraz Pani Elizie Sadowskiej za doskonałą współpracę i zarządzanie szpitalem. Na koniec zrobiono wspólne zdjęcie.

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ