RODO

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz.

Inspektor Ochrony Danych pracuje w poniedziałek i wtorek w godzinach 08:00 - 15:35.

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 452

e-mail: iod@szpitalostrowmaz.pl

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ