Cyberzagrożenia

W związku z powtarzającymi się z dużą intensywnością informacjami z Centrum e-Zdrowia dotyczącymi zwiększonej aktywności cyberprzestępców w ostatnim czasie – Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że cyberprzestępcy cały czas wykorzystują aktualne wydarzenia społeczne i polityczne oraz sytuację konfliktu zbrojnego na Ukrainie do prowadzenia ataków na systemy informatyczne na terytorium państw UE.

W związku z powyższym uczulamy Państwa na SMS-y i wiadomości mailowe przekazywane pozornie w związku ze świadczeniem usług medycznych przez nasz podmiot medyczny. Jeśli nie macie Państwo pewności co do źródła ich pochodzenia, nie należy takich wiadomości otwierać, ani klikać w załączone linki, czy pliki mające postać załączników.

Prosimy, aby w sprawach budzących wątpliwości, a dotyczących np. zaplanowanej wizyty w poradni, posiadanego ubezpieczenia, czy wypisanych leków kontaktować się bezpośrednio z daną komórką organizacyjną SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.

Zachęcamy również do zgłaszania wszelkich występujących zagrożeń do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@szpitalostrowmaz.pl .

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ