Aktualności

media-spoecznociowe.jpg

Trwa nabór do II serii profilaktycznych warsztatów psychoedukacyjnych w ramach projektu pt. „Uwolnij się. Bądź sobą!” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ