Pracownia Hemodynamiki

Mając na uwadze zachowanie dobrostanu mieszkańców z terenu powiatów: ostrowskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego od dnia 01 lipca 2022 r. w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej uruchomiona została Pracownia Hemodynamiki.

Pracownia Hemodynamiki wyposażona jest w nowoczesny angiograf - urządzenie do wykonywania inwazyjnych zabiegów na sercu, dedykowanych pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Do takich stanów zaliczamy przede wszystkim ostre zespoły wieńcowe, zwane potocznie zawałami serca. Oprócz tego angiograf pozwala również na prowadzenie inwazyjnej diagnostyki i leczenie  przewlekłych zespołów wieńcowych (angioplastyka wieńcowa, kwalifikacje do leczenia kardiochirurgicznego). Wykonywane są badania diagnostyczne u pacjentów z wadami serca przed planowaną chirurgiczną korektą wady serca, lub u chorych z przewlekłą niewydolnością serca przed kwalifikacją do implantacji urządzeń wszczepialnych. Planowane jest rozszerzenie zakresu usług o zabiegi w chorobach strukturalnych serca (ASD, PFO), oraz rozszerzenie profilu zabiegów o aterektomię rotacyjną.

Aparat obsługiwany jest przez doświadczony personel medyczny, posiadający wysokospecjalistyczne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej.

Pracownia Hemodynamiki jest w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia i podejrzenia zawału serca należy kontaktować się telefonicznie:

530 057 639 - ALARMOWY TELEFON ZAWAŁOWY.

Pacjenci poddawani zabiegom w Pracowni Hemodynamiki mają zagwarantowaną dalszą opiekę w Oddziale Kardiologicznym, w ramach którego funkcjonuje nowoczesny Ośrodek Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Ośrodek oddany do użytkowania w listopadzie 2021 roku spełnia wszystkie warunki nowoczesnego oddziału kardiologicznego. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny oraz aparaturę monitorującą parametry krytyczne, która przez 24 godziny monitoruje postępy w leczeniu najciężej chorych pacjentów.

Kierownik Pracowni

  • lek. med. Jerzy Żuk- specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej

Pielęgniarka koordynująca

  • mgr piel. Dorota Niegierysz

Technik koordynujący

  • Jacek Lewandowski - technik elektroradiolog
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ