Media społecznościowe

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi profile na portalach społecznościowych w celu informowania zainteresowanych osób o wydarzeniach związanych z placówką, umożliwia ich komentowanie oraz wyrażanie opinii,
co przekłada się na kierunki funkcjonowania placówki i stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Podstawą przetwarzania danych może być również zgoda osoby, której dane dotyczą – wówczas może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej jest administratorem danych osobowych osób korzystających z fanpage lub aplikacji Messenger, która umożliwia bezpośrednią komunikację z zarządzającym fanpage’m. Przez kliknięcie „lubię to”, albo obserwowanie, czy follow’anie współadministratorem danych staje się również dany portal społecznościowy, któremu zostaje przekazany adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika. Portale społecznościowe również zobowiązane są do realizacji praw osób, których dane dotyczą zgodnie z przepisami RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresami:

  1. https://www.facebook.com/about/privacy/update ,
  2. https://twitter.com/en/privacy .

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej realizuje żądania dostępu do danych, sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane przetwarzane są do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub administratora. SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej realizuje wskazane prawa w zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości konta właściciela profilu. SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej ma możliwość dostępu do Państwa wizerunku, oraz danych udostępnionych przez Państwa na swoim profilu.

Korzystanie z fanpage jest dobrowolne, z obserwowania i polubienia można zrezygnować w każdym czasie. Użytkownik musi mieć także świadomość, że jego aktywność w postaci komentarzy i zaznaczonych reakcji powoduje dostępność jego danych dla innych użytkowników portalu w zakresie określonym przez ustawienia prywatności.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 746 37 11 do 18, lub z Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy iod@szpitalostrowmaz.pl . Osobie, której dane dotyczą, w sytuacji przetwarzania danych niezgodnie z prawem przysługuje również prawo do wniesienia skargi
do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ