8 maja Dzień Położnej Polskiej

W Polsce Dzień Położnej obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin polskiej położnej - Stanisławy Leszczyńskiej, która w bohaterski sposób sprawowała opiekę nad ciężarnymi więźniarkami przebywającymi w obozie Auschwitz-Birkenau.

Nasze Położne obejmują troskliwą opieką kobiety na każdym etapie ich życia. Ich rola nie ogranicza się tylko do odbieraniu porodu, ich kompetencje są znacznie większe.

Położne zajmują się:

  • profilaktyką chorób kobiecych,
  • edukacją w zakresie metod planowania rodziny,
  • opieką nad kobietą w ciąży fizjologicznej, w tym edukacją przedporodową
  • poradnictwem laktacyjnym,
  • prowadzeniem fizjologicznego porodu i połogu,
  • opieką nad noworodkiem i edukacją w zakresie pielęgnacji narodzonego dziecka,
  • poradnictwem w zakresie żywienia kobiety w ciąży i noworodka,
  • edukacją w zakresie szczepień ochronnych,
  • opieką nad kobietą po operacjach ginekologicznych lub ginekologiczno-onkologicznych
  • pomocą w okresie dojrzewania i menopauzy.

W Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej Położne można spotkać w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, na Oddziale Neonatologicznym, w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, w Gabinecie Położnej POZ, w Szkole Rodzenia i Punkcie Laktacyjnym. Nasze pacjentki doceniają ciepło i troskliwość Pań Położnych oraz ich profesjonalizm. A one nie oczekują dużo, wystarczy im zadowolenie i uśmiech na twarzach pacjentek i zwykłe słowa podziękowań.

Wszystkim Położnym składamy życzenia zdrowia oraz pomyślności, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz dziękujemy za ich ciężką pracę, jaką pełnią każdego dnia.

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ