Akcja na rzecz honorowego krwiodawstwa

Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021 - 2026 r.

W związku z ogólnopolską akcją na rzecz honorowego krwiodawstwa realizowaną w oparciu o program Ministerstwa Zdrowia Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021 - 2026 r.  przedstawiamy bezpłatny spot reklamowy, którego celem jest zachęcenie lokalnego społeczeństwa do oddawania krwi oraz pozyskanie nowych krwiodawców.

Spot reklamowy

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ