Bez testu przy porodach rodzinnych

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w naszym regionie znosimy obowiązek wykonywania szybkiego testu na obecność wirusa SARS-COV-2 przez osobę towarzyszącą do porodu rodzinnego.

Jednakże z uwagi na istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem podczas porodów rodzinnych nadal obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa:

  1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko 1 osoba towarzysząca.
  2. W dniu porodu osoba musi być zdrowa i nie objęta kwarantanną ani izolacją.
  3. Decyzja o możliwości porodu rodzinnego podejmowana jest każdorazowo przez lekarza/ położną Oddziału Ginekologiczno- Położniczego.
  4. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do noszenia maski medycznej, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu wobec personelu medycznego.
  5. Kobiety rodzące nie obowiązuje przebywanie w maskach.
  6. Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego.
  7. Nieprzestrzeganie ustalonych zasad może skutkować nakazem opuszczenia szpitala.
  8. Po około 2h po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem ,,skóra do skóry'', osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia szpitala.


Jednocześnie informujemy, iż przywrócono możliwość odwiedzin pacjentek w Oddziale Ginekologiczno–Położniczym w godz. 14:00 – 17:00.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ