Brak limitów do specjalisty - co to oznacza

Szanowni Pacjenci coraz częściej pytacie nas, czy zniesienie limitów przełoży się na przyspieszenie terminów wizyt u lekarza specjalisty.

Odpowiadamy:  

- zniesienie limitów przyjęć do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od 1 lipca 2021 r. oznacza, że nasz Szpital otrzyma zapłatę z NFZ za każdego przyjętego pacjenta. Nie oznacza to jednak, że zwiększy się liczba przyjmowanych pacjentów, bo to zależy od ilości przyjmujących lekarzy, a ta się nie zmieniła.

W chwili obecnej na rynku usług medycznych nie ma nowych lekarzy, którzy dodatkowo wzięliby na siebie ciężar rozładowania kolejek. Także obecnie przyjmujący w poradniach specjalistycznych lekarze nie mają już możliwości zwiększenia ilości udzielanych porad, bo są już obecnie obciążeni maksymalnie. Cały czas próbujemy zwiększyć ilość udzielanych porad, jednak jest to proces długotrwały i uzależniony w głównej mierze od możliwości pozyskania nowych lekarzy - tych poszukujemy i będziemy zatrudnić w naszych poradniach specjalistycznych. Stąd też proces rozładowania kolejek oczekujących będzie procesem długotrwałym.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ