Dołączyliśmy do Programu Profilaktyki Chorób Odkleszczowych

Nasza Przychodnia POZ na Okrzei 8 przystąpiła do realizacji pilotażowego programu Profilaktyki Chorób Odkleszczowych.

Kleszcze są nosicielami groźnych dla ludzi patogenów. Coraz częściej spotykamy się z przypadkami ukąszeń przez kleszcze, dlatego warto wiedzieć, jak można rozpoznać i leczyć choroby przenoszone przez kleszcze.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme.

Kto może skorzystać z programu:

  • jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej (masz 15 i więcej lat)
  • jesteś często narażony na kontakt z kleszczami np. mieszkasz niedaleko terenów zalesionych, podmokłych, bywasz na takich obszarach w związku ze swoim zamieszkanie lub wykonywanym zawodem lub często spędzasz czas wolny na łonie natury
  • nie brałeś udziału w ciągu ostatniego roku w innych krajowych lub regionalnych programach profilaktyki chorób odkleszczowych
  • nie jesteś obecnie w trakcie diagnostyki lub leczenia boreliozy z Lyme w placówkach świadczących opiekę w ramach NFZ
  • nie jesteś objęty badaniami przesiewowymi w kierunku boreliozy z Lyme w akcjach podejmowanych przez specjalistów BHP i będących pod stałą opieką lekarską (np. akcje podejmowane w nadleśnictwach)
  • nie musisz mieć złożonej deklaracji ani posiadać ubezpieczenia w NFZ, gdyż program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w programie, więcej szczegółów na jego temat w poniższym linku.

www.pzh.gov.pl/projekty-i-programy/profilaktyka-chorob-odkleszczowych/

0002.jpg

0002.jpg

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ