Już po raz 7. Szpital w Ostrowi Mazowieckiej z certyfikatem akredytacyjnym

Z radością informujemy, że Szpital w Ostrowi Mazowieckiej po raz kolejny otrzymał certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości wydany przez Ministerstwo Zdrowia.

W dniach 22-24.03.2023 r. odbyła się wizyta akredytacyjna, podczas której  wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia poddali wnikliwej ocenie ponad 200 standardów, jakie powinien spełniać podmiot wykonujący działalność leczniczą, ubiegający się o przyznanie akredytacji – przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa pacjenta podczas pobytu w szpitalu.

Poczynione inwestycje infrastrukturalne, zaangażowanie personelu medycznego i administracyjnego oraz pozytywne opinie pacjentów potwierdzone w wywiadach były podstawą do uznania, że Szpital w Ostrowi Mazowieckiej spełnia wymagania akredytacyjne aż w 84%! 

W związku z powyższym, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia udzielił akredytacji w formie certyfikatu akredytacyjnego nr 2023/27 Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie działalności zakładu leczniczego: Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Tak wysoki wynik motywuje personel Szpitala do dążenia,  aby jakość udzielanych świadczeń medycznych rosła z roku na rok.              

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY 2023.jpg

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ