Mammografia w mammobusie

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej Centrali NFZ we współpracy z Zespołami Profilaktyki Zdrowotnej OW NFZ zorganizowało na ostatni tydzień maja (24-30.05.br.) Akcję: Mamo! Mamo! Mammobus!

Ostrów mammografia-1.jpg

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ