Nadal będziemy rehabilitować mieszkańców gminy Małkinia Górna

Już po raz piąty zostaliśmy realizatorem gminnego programu polityki pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2024”. Projekt finansowany jest przez Urząd Gminy w Małkini Górnej.

Program skierowany jest do mieszkańców gminy Małkinia Górna w wieku 44 lata i więcej,
z rozpoznaniem choroby przewlekłej lub zapalnej układu ruchu, urazu lub choroby obwodowego układu nerwowego, którzy w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu nie korzystali ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS, lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych.

Dla każdego uczestnika zaplanowano następującą ścieżkę udziału w programie:

1) indywidualny plan rehabilitacyjny (zabiegi rehabilitacyjne) określony przez realizatora na podstawie rodzajów i liczby zabiegów wskazanych w skierowaniu na rehabilitację leczniczą od lekarza POZ lub lekarza specjalisty,

2) działania edukacyjne obejmujące badanie poziomu wiedzy uczestników na temat sposobów rehabilitacji i metod pełnego odzyskania sprawności oraz edukację na temat aktywności fizycznej oraz ergonomii pracy w profilaktyce wtórnej chorób układu ruchu oraz urazów, zapobieganie wypadkom i zranieniom, istotność prowadzenia zdrowego trybu życia.

 

Podstawą zakwalifikowania uczestnika do programu jest prawidłowo wystawione skierowanie przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

Rejestracja i udzielanie informacji odbywa się pod nr tel. 29 746 38 84 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30.

Program w roku 2024 będzie realizowany do 18 listopada 2024 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie Programu. Gmina Małkinia Górna założyła, że z programu skorzysta 120 mieszkańców gminy.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ