Nasi kardiolodzy w ramach projektu E-Konsylium

Szpital w Ostrowi Mazowieckiej dołączył jako 1 z 20 placówek wybranych do pełnienia roli Szpitala Partnerskiego do projektu „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” uruchomionego przez Ministerstwo Zdrowia.

Szpitale Partnerskie w ramach projektu będą tworzyły sieć kardiologiczną wraz z ośrodkami wiodącymi  (w naszym przypadku Instytutem Kardiologii w Aninie) oraz placówkami POZ z całej Polski.

Projekt umożliwia e-konsultacje kardiologiczne pomiędzy lekarzem POZ i specjalistą ze szpitala partnerskiego (którym jest nasz Szpital), jak też pomiędzy specjalistą ze szpitala partnerskiego i specjalistą z ośrodka wysokospecjalistycznego. Uruchomiona usługa ma umożliwić szybką diagnozę u lekarza rodzinnego bez względu na miejsce zamieszkania oraz konsultację pacjenta z lekarzem specjalistą w przypadku poważniejszych stanów chorobowych.

Szpital w Ostrowi Mazowieckiej na realizację tego grantu otrzymał dofinansowanie w kwocie 177 000 zł. Za te środki zakupiliśmy sprzęt informatyczny do telekonsultacji oraz sprzęt medyczny do diagnostyki kardiologicznej.

Projekt będzie realizowany do 4 grudnia 2023 r.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ