Nowy sprzęt w naszym Szpitalu

Nowoczesny i pachnący świeżością sprzęt medyczny za ponad 4 mln zł został kupiony do Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Wszystkie najbardziej pilne zakupy dla naszego Szpitala były możliwe dzięki dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Zakup sprzętu medycznego udało się zrealizować dzięki złożonemu wnioskowi do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie dotacji celowej ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów. Taką dotację otrzymaliśmy i ty samym zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 062 447,76 zł a dofinansowanie z rezerwy ogólnej wyniosło 3 249 958,20 zł.

Dzięki tym środkom finansowym zostały zakupione:

 • Łóżka porodowe na potrzeby Bloku Porodowego – 2 szt.
 • Scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego MONAKO
 • Kardiotokograf – 3 szt.
 • Łóżka szpitalne elektryczne z wielopłaszczyznową regulacją – 24 szt.
 • Zestaw do videoendoskopii z wyposażeniem
 • Videokolonoskop diagnostyczno zabiegowy
 • Stanowisko automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich z wyposażeniem na potrzeby Pracowni Endoskopii
 • Aparat USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
 • Lampa do fototerapii noworodków – 2 szt.
 • Aparat USG na potrzeby SOR
 • Aparat do wykonywania zabiegów hemodynamicznych
 • Aparat do znieczulenia ogólnego na potrzeby Bloku Operacyjnego – 2szt.
 • Stół operacyjny z wyposażeniem na potrzeby Bloku Operacyjnego – 2szt
 • Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym
 • Aparat USG na potrzeby OAiIT
 • Kardiomonitor na potrzeby OAiIT
 • Myjnia automatyczna do narzędzi na potrzeby Sterylizacji.

Nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna jest niezbędnym elementem w procesie leczenia i diagnozowania pacjenta, którego zdrowie stawiamy w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej jako najważniejszy priorytet.

Dzięki nowej aparaturze medycznej jakość świadczonych usług zdrowotnych wejdzie na wyższy poziom, a dzięki nowym łóżkom szpitalnym pacjent będzie mógł się poczuć jak we własnym domu.

Inwestycja w znaczny sposób przyczyniła się do rozwoju i konkurencyjności naszego Szpitala a także Powiatu Ostrowskiego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ