Porody Rodzinne w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej

Coraz więcej dzieci rodzi się w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej, czego zasługą jest uruchomione – mimo pandemii – porody rodzinne oraz możliwość uzyskania znieczulenia przez rodzącą.

Przyszłe mamy doceniają także ciepło i troskliwość Pań Położnych, z którymi nawiązują bliskie relacje emocjonalne.

Informujemy, że podczas porodów rodzinnych w okresie zagrożenia wirusem SARS-COV-2 obowiązywać będą następujące procedury bezpieczeństwa:

 1. W porodzie rodzinnym moze uczestniczyć tylko 1 osoba towarzysząca.
 2. W dniu porodu osoba musi być zdrowa i nie objęta kwarantanną ani izolacją.
 3. Decyzja o możliwości porodu rodzinnego podejmowana jest każdorazowo przez lekarza/ położną Oddziału Ginekologiczno- Położniczego.
 4. Osoba towarzysząca przed wejściem do Szpitala przechodzi ,,wstępną ocenę pod kątem epidemiologicznym''( ankieta epidemiologiczna, kontrola temp. ciała) zgodnie z obowiązującymi zasadami jak pacjentka.
 5. Wymagane jest, aby do porodu rodzinnego osoba towarzysząca poddała się w Izbie Przyjęć Szpitala szybkiemu testowi na obecność wirusa SARS-COV-2.
 6. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do noszenia maski medycznej, rękawiczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu wobec personelu medycznego.
 7. Kobiety rodzące nie obowiązuje przebywanie w maskach.
 8. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania czystej odzieży na zmianę oraz obuwia.
 9. Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego.
 10. Nieprzestrzeganie ustalonych zasad może skutkować nakazem opuszczenia szpitala.
 11. Po około 2h po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem ,,skóra do skóry'', osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia szpitala.

Stosowanie się do powyższych ustaleń/ zasad jest warunkiem do uczestnictwa w porodzie rodzinnym oraz wyrazem odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji o porodach rodzinnych, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii.

Ponadto, informujemy, że nadal obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w Szpitalu.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ