Profilaktyka chorób układu krążenia

Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który realizowany jest przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Powiatowej Przychodni Zdrowia przy ul. Okrzei 8.

Program adresowany jest do osób zadeklarowanych, które w danym roku kalendarzowym są w wieku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat i w ciągu ostatnich 5 lat nie brały w nim udziału (z programu nie mogą skorzystać osoby z już rozpoznaną chorobą układu krążenia). Badania wykonywane są bez skierowania.

W ramach cotygodniowej akcji Narodowego Funduszu Zdrowia – Środa z Profilaktyką, zostały opracowane materiały informacyjne, poświęcone tematyce chorób układu krążenia (w tym programu CHUK) oraz otyłości.

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ