Program profilaktyczny dla osób po ostrych zespołach wieńcowych

Leczenie pacjentów po zawale serca nie kończy się w szpitalu. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej jest realizatorem jedynego w Polsce Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych na lata 2019-2022, który finansowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program dedykowany jest dla osób pełnoletnich mieszkających na terenie województwa mazowieckiego.

Pacjenci objęci Programem mają zapewnioną 12 miesięczną opiekę specjalistyczną obejmującą konsultację z lekarzem kardiologiem, konsultacje rehabilitacyjne z fizjoterapeutą, konsultacje z dietetykiem, systematyczne konsultacje z edukatorem zdrowotnym oraz porady dotyczące aktywności fizycznej, edukacji zdrowotnej, aktywności seksualnej czy zmiany stylu życia.

Choroby układu krążenia są jednym z największych zagrożeń zdrowia i życia Polaków. Udział w tym programie może być szansą dla tych osób na dłuższe życie. Zmiana stylu życia, zaprzestanie palenia papierosów (w tym wyrobów elektronicznych), regularne przyjmowanie leków, kontrola czynników ryzyka, zmiana nawyków żywieniowych, rehabilitacja są niezbędne, by zapobiec kolejnym incydentom sercowo-naczyniowym i zmniejszyć ryzyko zgonu w tej grupie chorych.

Z programu skorzystać mogą osoby, u których w ciągu ostatnich 30 dni kalendarzowych wystąpił incydent Ostrego Zespołu Wieńcowego.

Program edukacji zdrowotnej powinien rozpocząć się wówczas do 14 dni od wypisu ze szpitala.

Więcej informacji na temat realizowanego Programu można uzyskać u koordynatora programu

pod nr tel. 29 746 38 18 lub pod adresem e-mail: e.lada@szpitalostrowmaz.pl

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ