Ruszył program Domowej Opieki Medycznej (DOM)

Dla bezpieczeństwa pacjentów z COVID-19, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu od 17 listopada 2020 uruchomiliśmy program Domowej Opieki Medycznej. To system zdalnego monitoringu parametrów chorych –saturacji krwi i tętna. Program pozwala na szybkie wykrycie pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu powinni trafić na leczenie szpitalne. Skierowany jest do osób z grup podwyższonego ryzyka, których wskażą lekarze POZ. Pacjenci otrzymują Pulsoksymetry jako narzędzie diagnostyczne oraz korzystają z sytemu PulsoCare do przekazywania i monitorowania danych.

Kto skorzysta z programu DOM?

Lekarz POZ decyduje o objęciu osoby programem Domowej Opieki Medycznej. Decyzję podejmie na podstawie zdiagnozowanej choroby wywołanej koronawirusemoraz na podstawie wywiadu o stanie zdrowia chorego.

Program skierowany jest przede wszystkim dla pacjentów z grup ryzyka, leczonych w warunkach domowych, zagrożonych nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia. Są to m.in. osoby powyżej 55 roku życia oraz pacjenci z chorobami współistniejącymi tj.: choroby serca, niewydolność nerek, choroby nowotworowe, cukrzyca typu 2 i inne.

Lekarz POZ zakwalifikował Cię do programu Domowej Opieki Medyczna?

Będziesz monitorował stan swojego zdrowia przy pomocy pulsoksymetru.

Ważne! Rolą lekarza POZ jest wyłącznie zapisanie pacjenta do programu. Monitoring stanu zdrowia, telekonsultacje oraz pozostałe działania realizują konsultanci i lekarze z Centrum Kontaktu DOM infolinia Domowej Opieki Medycznej: 22 735 39 40. Centrum Kontaktu jest dostępne dla pacjentów przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Jak działa program Domowej Opieki Medycznej

1. Jeśli otrzymałeś pozytywny wyniku testu na COVID-19, a Twój lekarz POZ skierował Cię do programu, otrzymasz SMS z hasłem do systemu.

2. Pulsoksymetr otrzymasz za pośrednictwem Poczty Polskiej. W paczce znajdziesz również instrukcję obsługi, ulotkę na temat programu DOM oraz kopertę do zwrotu sprzętu.

3. Zaloguj się do systemy na stronie internetowej:www.pulsocare.mz.gov.pllub zainstaluj aplikacjęPulsoCare.

4. Po zalogowaniu się do systemu lub aplikacji będziesz mógł przeprowadzić badanie z użyciem pulsoksymetru. Aplikacja w prosty i intuicyjny sposób prowadzi Cię przez cały proces, na który składa się badanie Pulsoksymetrem i wywiad medyczny w postaci ankiety.

5. Badaj się co kilka godzin zgodnie z zaleceniami, a wyniki wpisz w systemiePulsoCare.

6. Wszystkie wyniki badań są przesyłane do centralnej bazy danych i na bieżąco monitorowane przez Centrum Kontaktu. Konsultanci i lekarze weryfikują wyniki Twoich pomiarów. W sytuacji niepokojącej zostaniesz skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady. W razie konieczności zostanie wezwane Pogotowie Ratunkowe.

Jak wykonać pomiar Pulsoksymetrem?

Pulsoksymetr mierzy saturację, czyli nasycenie krwi tlenem. U osób zdrowych prawidłowa saturacja wynosi ok. 95-100%.

Pamiętaj o kilku ważnych kwestiach wykonując pomiar:

  • pomiary wykonuj po kilku minutach odpoczynku
  • przed wykonaniem pomiarów umyj ręce
  • pomiary wykonuj w pozycji siedzącej
  • podczas korzystania z pulsoksymetru,nie możesz mieć pomalowanych paznokci
  • badaj się co kilka godzin zgodnie z zaleceniami
  • wpisuj wszystkie wyniki do systemu PulsoCare

Co może wpłynąć na nieprawidłowy pomiar pulsoksymetru?

  • ruch palca podczas pomiaru
  • wilgotna dłoń
  • paznokcie pomalowane lakierem lub zbyt długie paznokcie

Wiarygodne źródłą wiedzy o koronawirusie

Pamiętaj, aby korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych i obowiązującym stanie prawnym. Zachęcamy do bieżącego śledzenia strony poświęconej tematyce koronawirusa-gov.pl/koronawirus. Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia. Wiedza naukowa i sprawdzone źródła to najskuteczniejsze narzędzie w walcez koronawirusem.

 


Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ