Ruszyła Poradnia Psychologiczna dla dzieci

Po kilku latach starań długo wyczekiwana Poradnia Psychologiczna dla dzieci od 1 grudnia udziela bezpłatnej pomocy psychologiczno - terapeutycznej dzieciom i młodzieży do 21 r.ż. kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia.

Świadczenia w poradni realizowane są przez zespół specjalistów: psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutę środowiskowego.

Poradnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku także w godzinach popołudniowych i mieści się w budynku poradni specjalistycznych przy ul. Duboisa 68.

Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 29 74 637 11 lub osobista.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ