W Przychodni na Okrzei można zaszczepić się przeciwko grypie

Od 1 września br. w placówkach medycznych można przyjąć szczepionkę przeciwko grypie.

  • Szczepionki przeciwko grypie są dostępne na receptę;
  • Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka jest bezpłatna;
  • Za podanie szczepionki przeciw grypie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Opłata za szczepionkę

Szczepionki przeciwko grypie otrzymają bezpłatnie (na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki):

  • kobiety w ciąży
  • seniorzy w wieku powyżej 75 lat

Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.:

  • pacjenci 18 – 65 lat oraz dzieci w wieku od 2 do 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych
  • pacjenci powyżej 65 lat
  • dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.

Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę.

Dla pozostałych osób szczepionka przeciwko grypie jest płatna.

Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ płaci za wykonane szczepienie.

 

Już od dziś możesz zaszczepić się przeciwko grypie

w Powiatowej Przychodni Zdrowia

w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Okrzei 8

tel. 29 746 20 16, 29 746 20 17

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ