Ważna informacja dot. Rejestracji

Z uwagi na zaplanowane prace remontowe Rejestracja Poradni Specjalistycznych znajdująca się w budynku C Szpitala została przeniesiona do gabinetu 129 (bud. C Szpitala – I piętro).

Jednocześnie prosimy, aby pacjenci przychodzili na umówioną wizytę u lekarza max. 10-15 minut przed zaplanowaną godziną.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ