Wznowienie odwiedzin pacjentów w Szpitalu

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na spadek liczby zakażeń SARS-CoV-2 przywraca się możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w naszych oddziałach szpitalnych.

Jednak ze względu na dalej trwający stan epidemii odwiedziny pacjentów powinny odbywać się według następujących zasad: 

  1. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w godzinach 14.00-17.00
  2. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny odbywają się w godzinach ustalonych przez Kierownika oddziału tj. 14.00-16.00
  3. Przy pacjencie będzie mogła przebywać jednoczasowo tylko 1 osoba.
  4. W sali chorych oprócz pacjentów mogą przebywać jednoczasowo max. 2 osoby odwiedzające z zaleceniem zachowania dystansu od innych 1,5 m.
  5. Zaleca się, aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do lat 12.
  6. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15-30 min.
  7. Wskazane jest, aby pacjenta odwiedzała ta sama osoba (ograniczenie rotacji osób wchodzących na oddział).
  8. Odwiedzający musi być bezwzględnie zdrowy, a w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, odwiedziny powinny zostać odroczone.
  9. Odwiedzający nie może przebywać w izolacji ani na kwarantannie.
  10. Każda osoba odwiedzająca wchodząca na teren szpitala powinna mieć założoną maseczkę ochronną oraz powinna zdezynfekować ręce.
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ