Zmiana lokalizacji Rejestracji RTG, USG, TK

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi, modernizacją pomieszczeń szpitalnych i zmianą przeznaczenia pomieszczeń od dnia 28 listopada 2022 r. Rejestracja RTG, TK i USG została przeniesiona do pomieszczeń Rejestracji na I piętrze budynku C.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ