Zmiany w opłatach za parking

Informujemy, iż od 1 lutego 2022 r. zmienia się cena za parkowanie na płatnym parkingu szpitalnym niestrzeżonym w pozycji „Każda rozpoczęta godzina” i „Dzienne maksimum (pierwsza doba)”.

Cennik od 1 lutego 2022 r. przedstawia się następująco:

Darmowy czas od wjazdu do wyjazdu

15 min.

Każda rozpoczęta godzina

4 PLN

Dzienne maksimum (pierwsza doba)

40 PLN

Każde kolejne rozpoczęte 24h parkowania po pierwszej dobie

 8 PLN

Bilet zgubiony

150 PLN

Czas od opłaty do wyjazdu

15 min.

Wydanie pierwszej karty parkingowej

10 PLN

Wydanie zgubionej karty parkingowej

20 PLN

Karta abonamentowa dla Firm zewnętrznych ( współpracujących z SPZZOZ)

100 PLN

Karta abonamentowa dla pracowników Firm zewnętrznych świadczących usługi w siedzibie SPZZOZ

30 PLN

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ