Drive Thru

Punkt Drive Thru służy do pobierania materiału biologicznego (pobranie wymazu) do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt znajduje się w wejściu głównym do budynku A - wjazd od ul. Szpitalnej.

Od dnia 16 czerwca 2021 r. punkt jest dostępny codziennie w godz. 8:00 - 10:00.

Do pobrań wymazów niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ