Drive Thru

Punkt Drive Thru służy do pobierania materiału biologicznego (pobranie wymazu) do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt znajduje się w wejściu głównym do budynku A - wjazd od ul. Szpitalnej.

Punkt do dnia 22 maja 2021 r. jest dostępny codziennie w godz. 8:00 - 20:00.

Od dnia 23 maja 2021 r. punkt dostępny będzie w godzinach 8:00 - 11:00

Do pobrań wymazów niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ