Drive Thru

Punkt Drive Thru służy do pobierania materiału biologicznego (pobranie wymazu) do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt znajduje się w wejściu głównym do budynku A - wjazd od ul. Szpitalnej.

Od dnia 13 października br. punkt Drive Thru funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00

Do pobrań wymazów niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ