Aktualności

  • Ruszył program Domowej Opieki Medycznej (DOM)

    Dla bezpieczeństwa pacjentów z COVID-19, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu od 17 listopada 2020 uruchomiliśmy program Domowej Opieki Medycznej. To system zdalnego monitoringu parametrów chorych –saturacji krwi i tętna. Program pozwala na szybkie wykrycie pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu powinni trafić na leczenie szpitalne. Skierowany jest do osób z grup podwyższonego ryzyka, których wskażą lekarze POZ. Pacjenci otrzymują Pulsoksymetry jako narzędzie diagnostyczne oraz korzystają z sytemu PulsoCare do przekazywania i monitorowania danych.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ