Zarząd Fundacji

Eliza Sadowska - prezes 

Adam Borowy - członek zarząd

Krzysztof Modzelewski - członek zarządu

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ