Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Oddział realizuje świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej:

  • po zabiegach operacyjnych: endoprotezoplastyki, złamania, artroskopie, w obrębie kręgosłupa
  • po leczeniu zachowawczym w przebiegu: chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, stawów, chorób demielinizacyjnych,
  • po przebytych udarach krwotocznych/niedokrwiennych

W Oddziale realizowany jest program promocji zdrowia na temat:

  • Choroba Zwyrodnieniowa Stawów.

Kierownik Oddziału

  • lek. Andrzej Misztalewski - rehabilitacja medyczna

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

  • mgr piel. Beata Bogucka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Kontakt

Sekretariat tel. 29 746 37 93

Dyżurka Pielęgniarska tel. 29 746 38 11

Kierownik tel.:29 746 38 10

Oddziałowa tel.: 29 746 38 12

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ