Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. praw pacjenta w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz

Głównym zadaniem Pełnomocnika jest czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Zakładzie.

Kontakt z Pełnomocnik ds. praw pacjenta jest możliwy:

  1. osobiście lub telefonicznie w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 8:00 - 15:00 budynek Administracji tel. 29 746 37 11 w. 452
  2. pisemnie – na adres Zakładu
  3. mailowo – na adres prawapacjenta@szpitalostrowmaz.pl
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ