Szpital Przyjazny Kombatantom

W programie „Szpital Przyjazny Kombatantom" uczestniczymy od 2009 roku.

Program ten powstał w wyniku porozumienia pomiędzy grupą szpitali a Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego.

Celem programu jest poprawa dostępności, jak również jakości usług zdrowotnych, w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej.

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych POZA KOLEJNOŚCIĄ przysługuje:

  1. KOMBATANTOM na podstawie:

- Legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

  1. INWALIDOM WOJENNYM i WOJSKOWYM na podstawie:

- Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51

Prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w poradniach bez skierowania przysługuje: kombatantom i osobom represjonowanym, inwalidom wojennym i wojskowym.

Pełnomocnik ds. Kombatantów  - Iwona Bubrowiecka

Kontakt tel. 29 746 37 71 lub osobiście bud. administracji pok. nr 31

Każdy uprawniony może osobiście lub telefonicznie kontaktować się z Pełnomocnikiem i zawsze otrzyma niezbędną pomoc w zakresie dostępu do świadczeń medycznych poza kolejnością.

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ