Pełnomocnik ds. opieki okołoporodowej

mgr położnictwa Wioletta Pieńkowska - specjalista pielęgniarstwa położniczego, Certyfikowany Doradca Laktacyjny i Edukator Szkoły Rodzenia

Z pasją realizuje program edukacyjny dla kobiet ciężarnych w bezpłatnej Szkole Rodzenia. Jej funkcjonowanie rozpoczęło proces korzystnych zmian dla rodzących kobiet. Wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wspiera pracę położnych w dziedzinie laktacji. Udziela świadczeń zdrowotnych w punkcie Porad Laktacyjnych. Promuje karmienie naturalne kobiet przez zapewnienie właściwej organizacji i warunków do prawidłowej laktacji. Podejmuje szereg inicjatyw, współpracuje z firmami medycznymi w zakresie opieki okołoporodowej. Jest autorką poradnika dla położnych pod nazwą ,, Karmienie piersią'' wydanego przez firmę Femibion. Otwarta na wiedzą, świadoma i stosująca ją w praktyce, bierze czynny udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Przychylna ludziom, otwarta na ich problemy i dążąca do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Uważa, że przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej pomaga wracać do tego co naturalne i instynktowne.

 Kontakt z Pełnomocnikiem:

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ