Program Edukacyjny Szkoły Rodzenia

Szkoła Rodzenia w Ostrowi Mazowieckiej jest bezpłatnym kursem dokształcającym, przygotowującym kobiety do porodu i macierzyństwa.
Program naszej Szkoły Rodzenia obejmuje: cykl 5 spotkań, które odbywają się 1x w tygodniu po 2 godziny.

I spotkanie: CIĄŻA
1. Rola prawidłowego żywienia ciężarnej.
2. Higiena i pielęgnacja ciała/czego unikać.
3. Konieczność wykonania badań/potrzebne dokumenty.
4. Torba cięzarnej/ dla mamy i dziecka.
5. Typowe problemy kobiet w ciąży- jak sobie z nimi radzić?
6. Ciąża- jak można wykorzystać ten czas dla siebie, partnera i dziecka.

II spotkanie: PORÓD
1. Fizjologia porodu.
2. Rola przyszłego ojca na na sali porodowej i jego zadania.
3. Ćwiczenia przydatne w I fazie porodu.
4. Nauka relaksu i oddychania torem brzusznym.
5. Metody łagodzenia bólu porodowego/ w tym znieczulenie zewnątrzoponowe.
6. Poród drogą cięcia cesarskiego/ wskazania, przebieg, postępowanie po cięciu cesarskim.

III spotkanie: POŁÓG
1. Połóg i jego przebieg.
2. Dieta matki w połogu.
3. Więż emocjonalna matki z dzieckiem.
4. Nieodzowna rola ojca.
5. Emocje kobiet w okresie poporodowym.
6. Ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną po porodzie.

IV spotkanie: LAKTACJA
1. Spotkanie matki z Doradcą Laktacyjnym/ przygotowanie do karmienia naturalnego.
2. Fizjologia laktacji.
3. Techniki karmienia piersią.
4. Nawał pokarmowy.
5. Zasady odżywiania matki w czasie karmienia piersią.
6. Najczęstsze problemy laktacyjne/ jak je przezwyciężyć?

V spotkanie: NOWORODEK
1. Skala Appgar.
2. Stany przejściowe czyli adaptacja noworodka do życia w nowych warunkach.
3. Kąpiel i pielęgnacja noworodka.
4. Nauka przewijania i ubierania noworodka.
5. Szczepienia i badania przesiewowe w szpitalu.
6. Rola rodziców w budowaniu więzi emocjonalnych w relacji rodzice- dziecko oraz w jego prawidłowym rozwoju.

ZAPRASZAMY na bezpłatne zajęcia Szkoły Rodzenia, prowadzone w Ostrowskim Szpitalu w ramach edukacji przedporodowej.
ZAPISY telefoniczne pod nr 29 746 38 45 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8:00 -10:00 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ