Porody rodzinne

Coraz więcej dzieci rodzi się w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej, czego zasługą jest uruchomione – mimo pandemii – porody rodzinne oraz możliwość uzyskania znieczulenia przez rodzącą. Przyszłe mamy doceniają także ciepło i troskliwość Pań Położnych, z którymi nawiązują bliskie relacje emocjonalne.

Informujemy, że podczas porodów rodzinnych w okresie zagrożenia wirusem  SARS-COV-2 obowiązywać będą następujące procedury bezpieczeństwa:

  1. W porodzie rodzinnym moze uczestniczyć tylko 1 osoba towarzysząca.
  2. W dniu porodu osoba musi być zdrowa i nie objęta kwarantanną ani izolacją.
  3. Decyzja o możliwości porodu rodzinnego podejmowana jest każdorazowo przez lekarza/ położną Oddziału Ginekologiczno- Położniczego.
  4. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do noszenia maski medycznej, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu wobec personelu medycznego.
  5. Kobiety rodzące nie obowiązuje przebywanie w maskach.
  6. Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego.
  7. Nieprzestrzeganie ustalonych zasad może skutkować nakazem opuszczenia szpitala.
  8. Po około 2h po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem ,,skóra do skóry'', osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia szpitala.

Stosowanie się do powyższych ustaleń/ zasad jest warunkiem do uczestnictwa w porodzie rodzinnym oraz wyrazem odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji o porodach rodzinnych, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii.

Jednocześnie informujemy, iż przywrócono możliwość odwiedzin pacjentek w Oddziale Ginekologiczno–Położniczym w godz. 14:00 – 17:00.

Nowe zasady odwiedzin znajdziecie Państwo w Aktualnościach.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ