Certyfikaty i Wyróżnienia

Potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej jest utrzymywany i doskonalony od 2005 r. System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz od 2003r. system Akredytacji Medycznej.

AKREDYTACJA

dla Szpitala

W 2023 r. po raz siódmy został przyznany certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Akredytacja została przyznana do 2026 r.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY 2023.jpg

dla POZ

W roku 2021 po raz pierwszy uzyskaliśmy certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Akredytacja przyznana została na okres 3 lat do 2024 roku.

 Certyfikat akred. POZ 2021-1.jpg

ISO 9001:2015

Funkcjonujący od 2005 r. system zarządzania jakością w SPZZOZ jest utrzymywany i doskonalony w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015.

Zakres certyfikacji obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • świadczeń szpitalnych,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • ratownictwa medycznego – SOR,
  • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  • rehabilitacji leczniczej,
  • prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
  • szerzenia oświaty zdrowotnej,
  • promocji zdrowia.

Obecny certyfikat obowiązuje do 31 lipca 2026 r.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ