Misja i Polityka Jakości

Polityką Jakości Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (SPZZOZ), jest świadczenie usług medycznych najwyższej jakości w zakresie diagnostyki i leczenia oraz pielęgnowania i rehabilitacji w systemie specjalistycznego lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego.

Polityka Jakości realizowana jest poprzez wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 oraz systemu Akredytacji Medycznej oraz systemu Akredytacji POZ.

 

Realizacji Polityki Jakości sprzyja określona przez SPZZOZ Misja:

Misją SPZZOZ jest zapewnienie wszechstronnych i dostępnych

świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie,

odpowiadającym najnowszym osiągnięciom wiedzy medycznej,

z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania.

W celu realizacji Misji i Polityki Jakości SPZZOZ:

  • Zapewnia Pacjentom świadczenia medyczne realizowane przez wysokiej klasy profesjonalistów medycznych w oparciu o nowoczesne systemy i technologie
  • Przyjął jako priorytety:

-Zwiększanie potencjału technicznego i technologicznego Szpitala – rozbudowa, cyfryzacja, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną

- Ciągłe doskonalenie udzielanych świadczeń poprzez wprowadzanie standardów i wytycznych klinicznych oraz nowoczesnych technologii medycznych

- Dbałość o satysfakcję Pacjentów

- Dbałość o zadowolenie pracowników poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i stabilne płace.

 

 Pracujemy, mając w świadomości nasze hasło jakości:

 „Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku”.

 

Dyrekcja SPZZOZ podejmuje zobowiązanie spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością poprzez realizację Polityki Jakości i Misji.

Dyrekcja SPZZOZ deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji Polityki Jakości i Misji w ramach racjonalnej polityki kosztowej.

Mając potrzebę budowania pozytywnego wizerunku naszego podmiotu leczniczego, w Internecie, mediach oraz portalach społecznościowych będziemy promować się hasłem:

„Leczymy z Uśmiechem”

 

Opracowanie: mgr Olga Szwajkowska Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Kontroli i Analizy Ryzyka

Zatwierdził, dn.10.07.2023 r.: mgr inż. Artur Wnuk Dyrektor

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ