Rada Społeczna

Aktualny skład Rady Społecznej SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej powołany został uchwałą nr LXVI/388/2023 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej dnia 26 października 2023 r.

Przewodniczący:

1. Zbigniew Chrupek

Członkowie:

2. Kazimierz Łaszczyński

3. Daniel Choinka

4. Ryszard Augustyn Wolff

5. Waldemar Brzostek

6. Marek Młyński

7. Rafał Kowalczyk

8. Karol Dąbkowski 

9. Urszula Wołosiewicz

10. Edyta Mańko

11. Beata Urszula Ponichtera

12. Bożena Kordek

13. Grzegorz Tymiński

14. Andrzej Podrez

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ