Gabinet Lekarza POZ

Świadczenia udzielane przez lekarza POZ

 • porada lekarska ambulatoryjna (w przychodni)
 • porada lekarska udzielana w domu pacjenta (w uzasadnionych medycznie przypadkach)
 • wizyta patronażowa domowa u noworodka
 • świadczenia w ramach profilaktyki
 • porada telefoniczna
 • wizyta w ramach promocji zdrowia

Personel lekarski:

 1. Specjalista otolaryngolog Marta Zawisza – z-ca Kierownika Powiatowej Przychodni Zdrowia
 2. Specjalista pediatra Elżbieta Skonieczna – Hoffmann
 3. Specjalista pediatra Elżbieta Choromańska – Barzał
 4. Specjalista medycyny rodzinnej Andrzej Smalc
 5. Specjalista pediatra Alicja Żochowska – Grabowska
 6. Specjalista pediatra Anna Rafalik
 7. Specjalista medycyny rodzinnej Bartosz Rynkiewicz
 8. Specjalista medycyny rodzinnej Weronika Pac
 9. Specjalista pediatra Magdalena Deluga
 10. Specjalista pediatra Siarhej Yarmak
 11. lek. Elena Jewsiejenko
 12. felczer Artur Majewski
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ