Gabinet Lekarza POZ

Świadczenia udzielane przez lekarza POZ

 • porada lekarska ambulatoryjna (w przychodni)
 • porada lekarska udzielana w domu pacjenta (w uzasadnionych medycznie przypadkach)
 • wizyta patronażowa domowa u noworodka
 • świadczenia w ramach profilaktyki
 • porada telefoniczna
 • wizyta w ramach promocji zdrowia

Personel lekarski:

 1. Specjalista otolaryngolog Marta Zawisza – z-ca Kierownika Powiatowej Przychodni Zdrowia
 2. Specjalista pediatra Elżbieta Skonieczna – Hoffmann
 3. Specjalista pediatra Elżbieta Choromańska – Barzał
 4. Specjalista medycyny rodzinnej Andrzej Smalc
 5. Specjalista pediatra Alicja Żochowska – Grabowska
 6. Specjalista pediatra Anna Rafalik
 7. Specjalista pediatra Marta Radgowska – Pyrgiel
 8. Specjalista medycyny rodzinnej Bartosz Rynkiewicz
 9. Specjalista medycyny rodzinnej Marcin Tomczak
 10. Specjalista medycyny rodzinnej Magdalena Mroczkowska – Tatara
 11. Specjalista medycyny rodzinnej Weronika Pac
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ