Gabinet Lekarza POZ

Świadczenia udzielane przez lekarza POZ

 • porada lekarska ambulatoryjna (w przychodni)
 • porada lekarska udzielana w domu pacjenta (w uzasadnionych medycznie przypadkach)
 • wizyta patronażowa domowa u noworodka
 • świadczenia w ramach profilaktyki
 • porada telefoniczna
 • wizyta w ramach promocji zdrowia

Personel lekarski:

 1. Specjalista otolaryngolog Marta Zawisza – z-ca Kierownika Powiatowej Przychodni Zdrowia
 2. Specjalista pediatra Elżbieta Skonieczna – Hoffmann
 3. Specjalista pediatra Elżbieta Choromańska – Barzał
 4. Specjalista medycyny rodzinnej Andrzej Smalc
 5. Specjalista medycyny rodzinnej Bartosz Rynkiewicz
 6. Specjalista pediatra Magdalena Deluga Roszkowska
 7. Specjalista pediatra Siarhej Yarmak
 8. Specjalista pediatra Elena Jewsiejenko
 9. Specjalista medycyny rodzinnej Olga Marecka
 10. Specjalista medycyny rodzinnej Joanna Pakuło-Gogol
 11. Specjalista medycyny rodzinnej Magdalena Mroczkowska-Tatara
 12. lek. Weronika Złotowska
 13. felczer Artur Majewski
 14. lek. Alena Luzhynskaya 
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ