Gabinet Pielęgniarki POZ

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę POZ:

 • wizyta ambulatoryjna - gabinet zabiegowy (pomiary, EKG, zastrzyki, kroplówki, pielęgnacja ran)
 • wizyta ambulatoryjna - punkt szczepień (szczepienia, pomiary, edukacja)
 • wizyta ambulatoryjna - punkt pobrań analiz laboratoryjnych (pobieranie krwi i innego materiału biologicznego)
 • wizyta domowa (pomiary, zastrzyki, kroplówki, szczepienia, pobieranie krwi, pielęgnacja ran, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, toaleta dróg oddechowych, pielęgnacja zgłębnika żołądkowego/stomii, wlewki doodbytnicze)
 • wizyta patronażowa u niemowlęcia
 • wizyta w ramach profilaktyki
 • wizyta w ramach promocji zdrowia

Personel pielęgniarski:

 1. Specjalista ds. epidemiologii mgr Ewa Marasek – Kierownik Powiatowej Przychodni Zdrowia
 2. Małgorzata Strózik
 3. Danuta Winiarska
 4. Anna Szulińska
 5. Elżbieta Mikołajczyk
 6. Anna Szumowska
 7. Andryszczyk Patrycja
 8. Natalia Kowalska
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ