Gabinet Pielęgniarki POZ

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę POZ:

 • wizyta ambulatoryjna - gabinet zabiegowy (pomiary, EKG, zastrzyki, kroplówki, pielęgnacja ran)
 • wizyta ambulatoryjna - punkt szczepień (szczepienia, pomiary, edukacja)
 • wizyta ambulatoryjna - punkt pobrań analiz laboratoryjnych (pobieranie krwi i innego materiału biologicznego)
 • wizyta domowa (pomiary, zastrzyki, kroplówki, szczepienia, pobieranie krwi, pielęgnacja ran, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, toaleta dróg oddechowych, pielęgnacja zgłębnika żołądkowego/stomii, wlewki doodbytnicze)
 • wizyta patronażowa u niemowlęcia
 • wizyta w ramach profilaktyki
 • wizyta w ramach promocji zdrowia

Personel pielęgniarski:

 1. Specjalista ds. epidemiologii mgr Ewa Marasek – Kierownik Powiatowej Przychodni Zdrowia
 2. Elżbieta Mikołajczyk
 3. Anna Szumowska
 4. Natalia Kowalska
 5. Angelika Klicka
 6. Agnieszka Waś
 7. Iwona Wierzbicka
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ