Gabinet Położnej POZ

Świadczenia udzielane przez położną POZ

  • wizyta ambulatoryjna
  • wizyta w ramach edukacji przedporodowej i poporodowej prowadzonej od 21 tygodnia ciąży
  • wizyta domowa (m.in. pielęgnacja po zabiegu operacyjnym położniczo – ginekologicznym, onkologicznym)
  • wizyta patronażowa u położnicy i noworodka
  • wizyta w ramach promocji zdrowia

Zachęcamy Panie od 21 tygodnia ciąży do korzystania z BEZPŁATNYCH usług edukacji przedporodowej, w których to mogą uczestniczyć również partnerzy. Więcej infomacji w załączniku - ulotce.

Personel położnych:

  • Specjalista pielęgniarstwa położniczego Edyta Śladewska
  • Specjalista pielęgniarstwa położniczego Iwona Szydlik
  • Specjalista pielęgniarstwa położniczego Dorota Podedworna
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ