Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od godziny 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • telefonicznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania (np. infekcje, bóle głowy, bóle brzucha itp.)- powstałe nagle stany chorobowe, niezwiązane z wcześniejszymi chorobami, które pojawiły się poza możliwością badania i diagostyki przez Lekarza Rodzinnego
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia (zaostrzenie chorób przewlekłych, np. nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, POChP itp.), gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia*, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

* stany bezpośredniego zagrożenia życia, to np. bóle w klatce piersiowej, arytmie, utrata przytomności, urazy, oparzenia, nagłe zatrzymanie krążenia itp. obsługiwane przez Szpitalny Oddział Ratunkowy

  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia (np. gorączka >3 dni nieustępująca po leczeniu objawowym, infekcje u dzieci, szczególnie <2r.ż, osób dorosłych lub z ubytkami odporności).

Świadczenia ambulatoryjne udzielane są w budynku C Szpitala parter, gabinet nr 7, 8 obok Izby Przyjęć (wejście od strony ul. Szpitalnej).

W medycznie uzasadnionych przypadkach świadczenia udzielane są w domu pacjenta na podstawie zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 29 746 37 60, 505 172 813, 505 172 918

Kierownik Gabinetu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

  • lek. Jacek Witkowski

 Pielęgniarka koordynująca

  • mgr piel. Barbara Jasińska - specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

UWAGA!  W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach ciężkich należy wzywać pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ