Poradnia Nefrologiczna

W poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

  • rozpoznawanie i różnicowanie wrodzonych i nabytych chorób nerek
  • leczenie ostrych chorób nefrologicznych
  • dieta w leczeniu chorób nerek i dróg moczowych
  • farmakoterapia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
  • leczenie chorób nerek współistniejących z innymi chorobami np. chorobami układu krążenia, wątroby

Godziny pracy poradni:

wtorek 18:00 – 22:00
środa 09:00 – 13:00

 

W poradni przyjmują:

  • lek. Jakub Hartman specjalista nefrologii i chorób wewnętrznych
  • lek. Jerzy Juźwiuk specjalista nefrologii i chorób wewnętrznych

 

Poradnia zlokalizowana jest w budynku C szpitala.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ