Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

W poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

  • prewencji i wczesnego wykrywania chorób płuc w tym gruźlicy i nowotworów
  • świadczeń konsultacyjnych na potrzeby innych specjalistów
  • opieki poszpitalnej w stosunku do chorych z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli

Zakres badań:

  • próba tuberkulinowa
  • spirometria
  • badania plwociny w kierunku gruźlicy
  • RTG płuc, tomografia komputerowa

 

Godziny pracy poradni:

wtorek 12:00 – 19:00
środa 08:00 – 14:00; 16:00 - 20:00
czwartek 08:00 – 14:00
piątek 16:00 - 20:00

 

W poradni przyjmują:

  • lek. Barbara Kalinowska
  • lek. Renata Głębocka
  • lek. Krzysztof Kowalczyk

 

Poradnia zlokalizowana jest w budynku E.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ