Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia psychologiczna dla dzieci udziela świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży do 21 r.ż. kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, a także ich rodzinom lub przedstawicielom ustawowym.

Świadczenia realizowane są przez zespół specjalistów: psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutę środowiskowego.

W Poradni udzielane są następujące świadczenia:

  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • porada psychologiczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej
  • sesja psychoterapii rodzinnej
  • sesja psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa
  • wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową.

Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.

Poradnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.

Poradnia zlokalizowana jest w budynku E.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ