Poradnia Chorób Metabolicznych

W poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

  • profilaktyki zaburzeń chorób metabolicznych
  • leczenia pacjentów z cukrzycą oraz z chorobami współistniejącymi
  • opieki poszpitalnej nad pacjentem z rozpoznaną cukrzycą w ramach hospitalizacji
  • opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą ciążową
  • konsultacji na potrzeby innych specjalistów
  • edukacji pacjenta z cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi i odżywiania

Godziny pracy poradni:

poniedziałek 12:30 – 18:00
wtorek 10:00 – 14:00
czwartek 11:35 – 15:35
piątek 09:00 - 15:00

 

W poradni przyjmują:

  • lek. Teresa Kuropatwa
  • lek. Damian Dorosz
  • mgr inż. Barbara Sobieska - dietetyk

 

Poradnia zlokalizowana jest w budynku C szpitala.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ