Apteka Szpitalna

Rolą Apteki Szpitalnej jest zapewnienie jednostkom organizacyjnym szpitala jak najlepszego dostępu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpiecznych i pełnowartościowych, zapewniających naszym pacjentom bezpieczną farmakoterapię. Dlatego też przestrzegane są rygorystyczne normy sporządzania leków recepturowych i przechowywania produktów leczniczych (wyrobów medycznych). Profesjonalnie wykształcony i fachowo przygotowany personel apteki, a także nowoczesny sprzęt i jakość organizacji pracy zapewniają wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.

Do głównych zadań Apteki Szpitalnej należy:

 1. Zaopatrywanie oddziałów, poradni i pozostałych jednostek szpitala w:
 • leki gotowe oraz recepturowe,
 • płyny infuzyjne - w tym także płyny dializacyjne przeznaczone do ciągłej terapii   nerkozastępczej,
 • materiały opatrunkowe w tym także opatrunki specjalistyczne np. stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (EB),
 • materiały szewne,
 • preparaty do żywienia dojelitowego,
 • preparaty do żywienia pozajelitowego,
 • leki sprowadzane w ramach importu docelowego.

Zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi odbywa się w zintegrowanym systemie komputerowym, który dostarcza wszechstronnej informacji o lekach, pacjentach oraz przebiegu leczenia.

 1. Sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego dla hospitalizowanych pacjentów. Mieszaniny żywieniowe przygotowywane są na bazie przemysłowych dwu- i trójkomorowych worków RTU dla dorosłych, zgodnie z najnowszymi standardami Sekcji Żywieniowej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz zasadami GMP dla pacjentów będących w ciężkim stanie niedożywienia.
 2. Udzielanie informacji dot. produktów leczniczych.
 3. Branie czynnego udziału w usprawnianiu i racjonalizacji gospodarki lekiem w szpitalu opracowując Receptariusz Szpitalny.
 4. Sprawowanie  nadzoru nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu - przekazywanie do wiadomości Oddziałów decyzji GIF/WIF dotyczących wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu.
 5. Monitorowanie niepożądanego działania leków.
 6. Prowadzenie ewidencji darowizn oraz próbek lekarskich.
 7. Branie udziału w badaniach klinicznych.
 8. Systematycznie dokonywanie kontroli apteczek oddziałowych.
 9. Branie udziału w przygotowaniu specyfikacji przetargowych.
 10. Współtworzenie procedur szpitalnych.
 11. Prowadzenie staży dla studentów farmacji.

Dzięki pełnej informatyzacji szpitala, lekarze już na etapie zlecania leku, mogą korzystać z receptariusza szpitalnego na monitorach swoich komputerów. Istnieje łatwy dostęp do informacji o lekach, ich postaci i dawek stosowanych w szpitalu, receptariusz pozwala również zorientować się w cenach danego leku.

System Unit dose

Odpowiedzialność Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej za ochronę zdrowia i świadczenia usług na coraz wyższym poziomie oraz ciągła poprawa jakości była impulsem do zakupu, przy udziale środków unijnych, systemu Unit Dose. System ten jest w stanie przygotować zlecone dawki leków dla konkretnego pacjenta. Apteka Szpitalna SPZZOZ w Ostrowi Mazwieckiej posiada takie unikalne rozwiązanie jako jedna z zaledwie kilku aptek w Polsce i jako jedyna spośród aptek działających w szpitalach powiatowych.

System Unit Dose bezsprzecznie poprawia jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjenta w zakresie farmakoterapii. W piśmiennictwie określa się to „regułą 6R”:

 • right patient – właściwy pacjent
 • right drug – właściwy lek
 • right dose – właściwa dawka
 • rigt time – właściwy czas
 • right route – właściwa droga podania
 • right documentation - właściwa dokumentacja

Wdrożenie systemu Unit Dose w szpitalu SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej spowodowało szereg, rewolucyjnych wręcz, zmian w wewnątrzszpitalnej logistyce dostaw leków oraz w obiegu informacji. Główną odpowiedzialność za przygotowanie i dostarczenie leków w postaciach stałych (tabletki, kapsułki itp.) dla pacjentów ponosi apteka szpitalna. Dawki indywidualne dla pacjenta przygotowywane są tu we właściwych warunkach. Poprzez wdrożenia tych nowoczesnych rozwiązań Apteka Szpitalna uzyskała możliwość precyzyjnej analizy kosztów farmakoterapii każdego pacjenta.

Zlecenia lekarskie dla wszystkich pacjentów na oddziale przesyłane są drogą elektroniczną do Apteki Szpitalnej, następnie farmaceuta dokonuje ich weryfikacji „pacjent po pacjencie”. W tym momencie „obróbki” zlecenia lekarskiego istnieje możliwość zwrócenia uwagi na mogące wystąpić interakcje pomiędzy zaordynowanymi lekami, zweryfikowanie wielkości zastosowanej dawki, kontaktu z lekarzem zlecającym i w miarę potrzeby korektę zaproponowanego schemat dawkowania. Daje to farmaceucie szpitalnemu możliwość bezpośredniego uczestniczenia w procesie leczenia pacjenta. Wgląd w przepisywane leki pozwala na dzielenie się z lekarzami swoją wiedzą dotyczącą interakcji, działań niepożądanych czy sugestiami dotyczącymi sposobu podawania leków.

Zautomatyzowany system kontroli Vizen DE

Vizen DE jest częścią systemu Unit Dose, to najnowocześniejsze urządzenie kontrolne, które eliminuje konieczność wysoce pracochłonnej kontroli manualnej, przez co zapewnia zwiększone bezpieczeństwo pacjentów i lepszą efektywność w procesie produkcji. Aparat Vizen DE sprawdza zawartość wyprodukowanych saszetek z lekami na podstawie obrazów utworzonych przy pomocy programu komputerowego. Leki, które znajdują się w saszetkach są oceniane pod względem ilości, rozmiaru tabletki, jej kształtu, koloru i ewentualnych dodatkowych oznaczeń umieszczanych na powierzchni tabletki przez producenta. Dane te określające konkretną tabletkę, porównywane są ze zleceniem wysłanym z oddziału szpitalnego i rejestrowane w postaci kolorowego obrazu. W rezultacie każda wyprodukowana saszetka jest później w pełni identyfikowalna i w razie wątpliwości czy reklamacji można uzyskać jej wyraźny obraz w terminie późniejszym.

 Apteka Szpitalna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35

Lokalizacja: budynek E szpitala

telefon/fax: (29) 746 37 64

e-mail: a.borowy@szpitalostrowmaz.pl

 

Kierownik apteki szpitalnej mgr farm. Adam Borowy

- specjalista farmacji szpitalnej, Przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie.

Apteka szpitalna zatrudnia:

 • 3 magistrów farmacji (1 z tytułem specjalisty farmacji szpitalnej i farmacji aptecznej I stopnia i 1 w trakcie specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej),
 • 3 techników farmaceutycznych,
 • referenta,
 • pomoc apteczną,
 • pracownika magazynu.

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji magistrowie farmacji biorą udział w konferencjach (międzynarodowych i ogólnopolskich), seminariach naukowych, a także w sesjach i posiedzeniach pracowników aptek szpitalnych organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie. Należy wspomnieć, że magistrowie farmacji ustawowo podlegają ustawicznemu kształceniu podyplomowemu, uczestnicząc w kursach specjalizacyjnych i studiach podyplomowych.

 

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ