Centralne Laboratorium Analityczne

Laboratorium wykonuje badania z zakresu:

  • Analityki ogólnej
  • Chemii klinicznej
  • Hematologii
  • Immunochemii
  • Koagulologii

Współpracujemy z największą siecią laboratoriów w Polsce, „Diagnostyka”, która wykonuje dla naszych pacjentów wysokospecjalistyczne badania z zakresu: autoimmunologii, alergologii, onkologii, chorób infekcyjnych i in.

Laboratorium wykonuje badania diagnostyczne z materiałów pobranych od pacjentów:

  • nieodpłatnie – na podstawie skierowań z poradni specjalistycznych naszego szpitala, Powiatowej Przychodni Zdrowia przy ul. Okrzei 8, Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej oraz z placówek poz, które zawarły ze szpitalem umowę na wykonywanie badań laboratoryjnych.
  • odpłatnie – na podstawie skierowań prywatnych oraz z placówek, które nie mają umowy ze szpitalem, a także bez skierowań – na życzenie pacjenta (wyjątek stanowi HIV – musi być skierowanie od lekarza).

Przyjmowanie materiału do badań:

Punkt Pobrań w szpitalu (budynek D):

  • poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 12.00 (pobrania pilne do 14.00)
  • soboty, niedziele i święta pobrania w Izbie Przyjęć.

Powiatowa Przychodnia Zdrowia przy ul. Okrzei 8 w Ostrowi Maz.:

  • poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 10.00.

Wyniki badań można odebrać w rejestracji CLA w dni powszednie w godz. 12.00 – 15.00 i 17.00 – 19.00, oraz w soboty, niedziele i święta w godz. 13.00-16.00.

Możliwość podglądu i wydruku wyników badań laboratoryjnych poprzez stronę internetową: kl123.elaborat.marcel.pl

Wyniki badań wydawane są pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Formularz upoważnienia można pobrać w rejestracji, dostępny jest także w załączeniu.

Uwaga! 

Pracownik laboratorium ma obowiązek jednoznacznie zidentyfikować osobę odbierającą wyniki, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wyniki nie są podawane telefonicznie oraz nie są wydawane osobom nieupoważnionym.

Instrukcje przygotowania do badań analitycznych w załączeniu.

Kierownik Centralnego Laboratorium Analitycznego - mgr Krystyna Jolanta Perzanowska – specjalista diagnostyki laboratoryjnej, w SPZZOZ pracuje od 2006r., na stanowisku kierownika CLA od 2009r.

 

 

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ